1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού

12-13-14 Οκτωβρίου στο κατειλημμένο εργοστάστιο της Σ.Ε.Βιο.Με στη Θεσσαλονίκη

Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή.

Επικοινωνία: coopenairfestival@gmail.com